Strona główna > Wiadomości


Kontrakty terminowe FW20 - analiza średnio- i krótkoterminowa _ 13.11.2017

Z punktu widzenia analizy średnioterminowej, dla kontraktów terminowych FW20 miniony tydzień przebiegł pod znakiem kontynuacji konsolidacji, i tym samym trendu bocznego, z podstawową linią oporu na poziomie 2610 pkt. i wsparciem w okolicach 2282 pkt. Oceniając przebieg wykresu o interwale tygodniowym (nadal ze względu na dywergencję negatywną, z którą mamy do czynienia na oscylatorze RSI), można oczekiwać kontynuacji spadków z najbliższymi wsparciami na poziomach 2446 pkt., 2427 pkt. i 2415 pkt. (linia trendu wzrostowego). Alternatywnie, jeżeli pojawiłyby się wzrosty, to linie oporów mogą przebiegać w okolicach 2545 pkt. oraz 2610 pkt. 

Analizując bieżącą sytuację techniczną z punktu widzenia krótkoterminowego, na podstawie przebiegu wykresu o interwale godzinowym można przyjąć, że notowania kontraktów terminowych FW20 zatrzymały się na istotnym wsparciu, przebiegającym w okolicy 2461 pkt., a ewentualne kontynuowanie spadków powinno napotkać na kolejne wsparcia na poziomach 2455 pkt., 2427 pkt. i 2427 pkt. W przypadku pojawienia się wzrostów, linie oporów można będzie wyznaczyć w okolicach 2488 pkt., 2505 pkt. oraz 2519 pkt. 

Treść powyższych analiz i komentarzy jest wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autorów i nie może być inaczej interpretowana. Prezentowane analizy i komentarze nie stanowią rekomendacji ani porady o charakterze ogólnym w rozumieniu przepisów prawa polskiego w szczególności Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów. Autorzy ani InvestTracer.com nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podejmowanych na podstawie niniejszych komentarzy i analiz, a ich odbiorcy wykorzystują je wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność.  

(InvestTracer.com)