Strona główna > Wiadomości


Kontrakty terminowe FW20 - analiza średnio- i krótkoterminowa

Czwartkowy brak sesji w USA (Święto Dziękczynienia) i piątkowa, skrócona do godz. 19.00 na Wall Street (Czarny Piątek) z pewnością będą miały wpływ na aktywność amerykańskich inwestorów, co na ogół nie pozostaje również bez wpływu na warszawski parkiet.

Miniony tydzień zakończył się dla kontraktów terminowych FW20 wzrostem, jednak obraz całego tygodnia ma charakter spadkowy. Zmienność ta nie wpłynęła na ocenę rynku w perspektywie średnioterminowej, gdzie nadal mamy do czynienia z konsolidacją z górnym ograniczeniem przebiegającym na poziomie 2610 pkt. i dolnym w okolicach 2278 pkt. Sytuacji tej towarzyszy dywergencja negatywna, która wystąpiła na oscylatorze RSI, a której wydźwięk jest pro spadkowy.

Z punktu widzenia krótkoterminowego, analizując przebieg wykresu o interwale godzinowym, oczekiwanie kontynuacji piątkowych wzrostów również w poniedziałek ma szansę powodzenia. W przypadku jego wystąpienia najbliższe linie oporów można będzie wyznaczyć na poziomach 2453 pkt., 2477 pkt. i być może 2496 pkt. Natomiast powrót spadków może napotkać na wsparcia w okolicach 2427 pkt., 2414 pkt. oraz 2391 pkt.

Treść powyższych analiz i komentarzy jest wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autorów i nie może być inaczej interpretowana. Prezentowane analizy i komentarze nie stanowią rekomendacji ani porady o charakterze ogólnym w rozumieniu przepisów prawa polskiego w szczególności Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów. Autorzy ani InvestTracer.com nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podejmowanych na podstawie niniejszych komentarzy i analiz, a ich odbiorcy wykorzystują je wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność.  

(InvestTracer.com)