Strona główna > Wiadomości


Kontrakty terminowe FW20 - analiza średnio- i krótkoterminowa

Miniony tydzień nie zmienił wiele w przebiegu wykresu kontraktów terminowych FW20 o interwale tygodniowym. Układ prezentuje nadal konsolidację, której towarzyszy na oscylatorze RSI dywergencja negatywna. Jego górne ograniczenie przebiega w okolicach 2610 pkt., a dolne na poziomie 2278 pkt. Nadal brak jest średnioterminowych oznak mogących zakończyć obecną tendencję.   

Analizując wykres o interwale godzinowym (bieżącą sytuację techniczną), w przypadku kontynuacji wzrostów najbliższe linie oporów można wyznaczyć na poziomach 2496 pkt., 2515 pkt., 2539 pkt. i skrajnie 2577 pkt. Natomiast spadki powinny napotkać na wsparcia w okolicach 2476 pkt., 2453 pkt. oraz 2414 pkt.

Treść powyższych analiz i komentarzy jest wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autorów i nie może być inaczej interpretowana. Prezentowane analizy i komentarze nie stanowią rekomendacji ani porady o charakterze ogólnym w rozumieniu przepisów prawa polskiego w szczególności Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów. Autorzy ani InvestTracer.com nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podejmowanych na podstawie niniejszych komentarzy i analiz, a ich odbiorcy wykorzystują je wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność.  

(InvestTracer.com)