Strona główna > Wiadomości


Kontrakty terminowe FW20: analiza techniczna 04-22-017

Z punktu widzenia sytuacji technicznej kontraktów terminowych FW20 miniony tydzień nie wniósł istotnej zmiany w przebiegu wykresu o interwale tygodniowym. Nadal w perspektywie średnioterminowej wpływ na obecny spadek ma dywergencja negatywna na oscylatorze RSI, zapoczątkowana w październiku. Dolne ograniczenie tego ruchu można wyznaczyć w okolicach 2285 pkt., a górne 2610 pkt. Obszar zawarty między tymi dwoma poziomami stanowi obecnie wyznacznik konsolidacji dla trendu bocznego. 

Mając na uwadze powyższy kontekst, oceniając bieżącą sytuacje techniczną na podstawie wykresu o interwale godzinowym, w przypadku kontynuacji spadków najbliższe wsparcia można wyznaczyć w okolicach 2372 pkt., 2350 pkt. i 2335 pkt. Natomiast ewentualna korekta wzrostowa może napotkać opory na poziomach 2422 pkt., 2450 pkt. oraz 2475 pkt. (50% zniesienia Fibonacciego). 

Treść powyższych analiz i komentarzy jest wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autorów i nie może być inaczej interpretowana. Prezentowane analizy i komentarze nie stanowią rekomendacji ani porady o charakterze ogólnym w rozumieniu przepisów prawa polskiego w szczególności Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów. Autorzy ani InvestTracer.com nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podejmowanych na podstawie niniejszych komentarzy i analiz, a ich odbiorcy wykorzystują je wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność.  

(InvestTracer.com)