Strona główna > Wiadomości


Kontrakty terminowe FW20 - analiza średnio- i krótkoterminowa 11-12-2017

Dla rynków finansowych nadchodzący tydzień będzie przebiegał pod dyktando środowych decyzji FOMC i piątkowego wygasania grudniowej serii kontraktów terminowych. Wydarzenia te pozwalają spodziewać się wzrostu zmienności, także w przypadku kontraktów terminowych FW20. Oceniając ostanie zmiany wykresu FW20 o interwale tygodniowym z perspektywy średnioterminowej, nadal mamy do czynienia z korektą spadkową w trendzie bocznym, którego granice wyznacza przedział między 2285 pkt., a 2610 pkt. Nie bez znaczenia dla tej sytuacji pozostaje dywergencja negatywna na oscylatorze RSI, zapoczątkowana w październiku.

Obecną sytuację techniczną w pewnym sensie potwierdza wskazanie kompasu inwestycyjnego, który sygnalizuje dojrzały trend spadkowy zbliżający się jednak do obszaru akumulacji.

Analizując wykres o interwale 4H w kontekście krótkoterminowym, w przypadku kontynuacji wzrostów najbliższe linie oporów można wyznaczyć na poziomach 2427 pkt., 2441 pkt. i 2476 pkt. Natomiast ewentualne spadki mogą napotkać na wsparcia w okolicach 2378 pkt., 2330 pkt. i 2285 pkt.

Treść powyższych analiz i komentarzy jest wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autorów i nie może być inaczej interpretowana. Prezentowane analizy i komentarze nie stanowią rekomendacji ani porady o charakterze ogólnym w rozumieniu przepisów prawa polskiego w szczególności Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów. Autorzy ani InvestTracer.com nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podejmowanych na podstawie niniejszych komentarzy i analiz, a ich odbiorcy wykorzystują je wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność.  

(InvestTracer.com)