Strona główna > Wiadomości


Kontrakty terminowe FW20 - analiza średnio- i krótkoterminowa 18-12-2017

Dla kontraktów terminowych FW20 miniony tydzień zakończył się bez rozstrzygnięcia. Trzeci tydzień z rzędu mamy do czynienia z bieżącą konsolidacją i wsparciem na poziomie 2371 pkt. (23,6 % zniesienia Fibonacciego). Nadal dominujący średnioterminowy trend boczny ograniczony jest z jednej strony linią oporu na poziomie 2610 pkt., a z drugiej wsparciem w okolicach 2285 pkt. Dopiero zdecydowane pokonanie któregoś z tych poziomów może być średnioterminowym sygnałem do zmiany trendu.

Ostatnie wzrosty kontraktów terminowych FW20, przesunęły wskazanie kompasu z dojrzałego trendu spadkowego do wczesnego obszaru akumulacji. Może to być wczesnym sygnałem zbliżającego się końca korekty spadkowej.

Oceniając przebieg wykresu FW20 o interwale godzinowym, w przypadku kontynuacji spadków najbliższe wsparcia można wyznaczyć na poziomach 2420 pkt., 2390 pkt. i 2371 pkt. Natomiast wzrosty powinny napotkać na opór w okolicach 2450 pkt., 2462 pkt. (linia trendu spadkowego) oraz 2475 pkt. (50% zniesienia Fibonacciego).