Strona główna > Wiadomości


Kontrakty terminowe FW20 - analiza średnio- i krótkoterminowa 27.12.2017

Ostatni w tym roku tydzień nie zapowiada się dla warszawskiego parkietu przełomowo, jednak należy brać pod uwagę ryzyko wzrostu zmienności („window dressing”: koniec miesiąca , kwartału, półrocza i roku).

Z perspektywy średnioterminowej przebieg wykresu o interwale tygodniowym kontraktów terminowych FW20 nadal nie generuje zmiany obecnej tendencji. Tak, więc trend boczny jest dominującym, ograniczonym od góry poziomem 2610 pkt., a z dołu 2285 pkt., któremu towarzyszy dywergencja negatywna, z którą mamy do czynienia na oscylatorze RSI i na dodatek odreagowanie kilku tygodniowej korekty spadkowej.

Tę sytuację w pewnym stopniu potwierdza zachowanie się kompasu inwestycyjnego. Pozycja cykliczna sygnalizuje możliwość przejścia z obszaru akumulacji do wczesnego trendu wzrostowego, co pozwala oczekiwać w najbliższym czasie kontynuacji korekty wzrostowej.

Analizując przebieg wykresu o interwale godzinowym brak jest jednoznacznych przesłanek pozwalających wskazać krótkoterminowy kierunek. Można w przypadku wystąpienia wzrostów wyznaczyć najbliższe linie oporów na poziomach 2478 pkt. (górne ograniczenie trójkąta), 2483 pkt., 2488 pkt. i 2495 pkt. Należy mieć również na uwadze, że zasięg wynikający z trójkąta może wynieść kurs do poziomu 2516 pkt. Jeżeli rynek zdominują spadki to najbliższych wsparć można oczekiwać w okolicach 2466 pkt. (dolne ograniczenie trójkąta), 2450 pkt. oraz 2435 pkt.

Treść powyższych analiz i komentarzy jest wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autorów i nie może być inaczej interpretowana. Prezentowane analizy i komentarze nie stanowią rekomendacji ani porady o charakterze ogólnym w rozumieniu przepisów prawa polskiego w szczególności Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów. Autorzy ani InvestTracer.com nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podejmowanych na podstawie niniejszych komentarzy i analiz, a ich odbiorcy wykorzystują je wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność.  

(InvestTracer.com)