Strona główna > Wiadomości


Kontrakty terminowe FW20 - analiza średnio- i krótkoterminowa 09-01-2018

Nowy Rok nie zmienił istotnie sytuacji technicznej kontraktów terminowych FW20. Oceniając przebieg wykresu o interwale tygodniowym, w kontekście średnioterminowym nadal mamy do czynienia z trendem bocznym i konsolidacją ograniczoną od góry poziomem 2610 pkt., a z dołu 2281 pkt. Temu ruchowi towarzyszy dywergencja negatywna, która powstała na oscylatorze RSI. 

Analizując bieżącą sytuację techniczną w oparciu o przebieg wykresu godzinowego, w przypadku kontynuacji wzrostów najbliższe linie oporów można wyznaczyć na poziomach 2563 pkt., 2578 pkt. i 2610 pkt. Natomiast spadki powinny napotkać na najbliższe wsparcia w okolicach 2517 pkt., 2490 pkt. oraz 2466 pkt.

 

Treść powyższych analiz i komentarzy jest wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autorów i nie może być inaczej interpretowana. Prezentowane analizy i komentarze nie stanowią rekomendacji ani porady o charakterze ogólnym w rozumieniu przepisów prawa polskiego w szczególności Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów. Autorzy ani InvestTracer.com nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podejmowanych na podstawie niniejszych komentarzy i analiz, a ich odbiorcy wykorzystują je wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność.  

(InvestTracer.com)